Главна » Главна » Районен съд Берковица
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2
Търсене в сайта
Последни актуализацииРайонен съд Берковица
        В гр. Берковица е имало каазалийско съдилище още преди освобождението на България от турско робство, което, по силата на тогава действащия от 23. 04. 1869 година турски Закон за устройство на съдилищата, е разглеждало като първа инстанция граждански спорове и наказателни дела за налагане на наказание “запиране от един ден до една седмица” и глоба до 100 гроша.
        Берковица е освободена от турско робство на 04. 12. 1877 година, а на 24. 08. 1878 г. Княз Дондуков утвърждава “Временни правила за устройството на съдебната част в България”, по силата на които в Берковица е създадено окръжно съдилище, чийто пръв /и последен/ председател е народният поет Иван Вазов.
        С указ № 46/1880 година на Министерство на правосъдието, Берковският окръжен съд е закрит и вместо него е утвърден Берковски мирови съд.
        От 1930 година съдът се нарича Берковски околийски съд. С влизането в сила на Закона за устройство на съдилищата през 1952 г. от околийски, съдът се преименува в Берковски народен съд, а с приемането на Конституцията на НРБ през 1971 година, съдът става Районен съд- град Берковица и така функционира и до днес.

Град Берковица

        Град Берковица е разположен в северния склон на Берковска Стара планина по поречието на р. Берковица на 405 м надморска височина. Билото на планината е оградено от върховете Стрешер, Тодорини кукли, Три чуки и най-високата кота на Западна Стара планина - вр. Копрен (2138 м). Най-високата точка в Община Берковица е връх Ком (2016 м). Съседни общини са Монтана, Вършец, Годеч, Враца и Георги Дамяново.
        Климатът на града е най-близък до алпийския – най-вече в зоната на връх Ком- умерено топъл, със студена зима и прохладно лято. Районът е от национално значение и е уникален с климатичните и балнеоложки дадености.
Версия за печат