Главна » Граждански дела - Май 2020 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - Май 2020 г.
Районен съд - Берковица - съдебни актове, подлежащи на публикуване

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2020г. до 31.5.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 528/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.Л.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решение от 24.4.2020г.
В законна сила на 10.6.2020г.
2 Гражданско дело No 671/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.К.К. И.К.Д.,
В.А.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определение от 15.5.2020г.
В законна сила на 4.6.2020г.
3 Гражданско дело No 689/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.В.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определение от 28.5.2020г.
4 Гражданско дело No 716/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.В.Ж. Ц.М.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определение от 26.5.2020г.
5 Гражданско дело No 113/2020 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ С.Ю.П. Л.Г.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решение от 26.5.2020г.
В законна сила на 3.6.2020г.
Версия за печат