Главна » Граждански дела - Април 2020 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - Април 2020 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2020г. до 30.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 186/2019 Искове за развод и недействителност на брака М.Г.Н. А.Н.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.3.2020г.
2 Гражданско дело No 186/2019 Искове за развод и недействителност на брака М.Г.Н. А.Н.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.4.2020г.
3 Гражданско дело No 358/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.И.Т. Ц.П.И.,
П.Ц.И.,
Е.А.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.4.2020г.
4 Гражданско дело No 458/2019 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ П.К.Р. И.Л.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.4.2020г.
5 Гражданско дело No 480/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЗД БУЛ ИНС АД Г.К.Й. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.4.2020г.
6 Гражданско дело No 74/2020 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Е.Б.,
В.Б.Б.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.4.2020г.
Версия за печат