Главна » Граждански дела - Март 2020 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - Март 2020 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2020г. до 31.3.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 116/2019 Искове по ЗОДОВ Е.Д.Т. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.3.2020г.
2 Гражданско дело No 295/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.В.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.3.2020г.
3 Гражданско дело No 434/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Е.И. В.Г.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.3.2020г.
4 Гражданско дело No 478/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Б.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 12.3.2020г.
5 Гражданско дело No 537/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.П.П. П.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.3.2020г.
6 Гражданско дело No 555/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Л.Д.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.3.2020г.
7 Гражданско дело No 598/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.3.2020г.
8 Гражданско дело No 655/2019 Искове за развод и недействителност на брака В.Т.М. К.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.3.2020г.
В законна сила на 18.3.2020г.
9 Гражданско дело No 669/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ЕООД КООПЕРАЦИЯ ПК ПЕТРОХАНСКИ ПРОХОД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.3.2020г.
10 Гражданско дело No 696/2019 Искове за развод и недействителност на брака А.Г.Г. К.Д.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.3.2020г.
11 Гражданско дело No 38/2020 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.А.Г.,
М.И.Ф.Г.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.3.2020г.
 
Версия за печат