Главна » Граждански дела - февруари 2020 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2020 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2020г. до 29.2.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 747/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.М.Ц.,
Д.М.П.,
А.А.И.,
К.Т.Ц.
Н.А.А.,
И.П.Д.,
Т.И.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.2.2020г.
2 Гражданско дело No 181/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПИРИН ПАЛАС С.Н.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.2.2020г.
3 Гражданско дело No 183/2019 Делба Л.Б.С. С.Д.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2020г.
4 Гражданско дело No 354/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.И.А. Й.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.2.2020г.
5 Гражданско дело No 424/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Н.К. А.Р.А.,
Г.Р.С.,
Р.А.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.2.2020г.
6 Гражданско дело No 700/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛУКОВИТ С.Г.Х. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.2.2020г.
В законна сила на 28.2.2020г.
7 Гражданско дело No 710/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.И.З. И.Г.З. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.2.2020г.
 
Версия за печат