Главна » Граждански дела - януари 2020 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2020 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2020г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 45/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ж.С.Н. Е.С.С.,
Н.И.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Протоколот 15.1.2020г.
2 Гражданско дело No 781/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ -БЕРКОВИЦА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.1.2020г.
3 Гражданско дело No 10/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.З.Б.,
М.Г.Б.
П.Д.А.,
Н.Д.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.1.2020г.
4 Гражданско дело No 74/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД К.А.Е. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.1.2020г.
5 Гражданско дело No 175/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Б.И.Б. БЪРЗИЯ ХОЛОИДЕЙ КЛУБ ЕАД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.1.2020г.
6 Гражданско дело No 357/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.К.К.,
К.В.К.,
К.К.К.,
В.К.К.
А.З.А.,
А.Т.А.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 21.1.2020г.
7 Гражданско дело No 363/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.И.А. ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.1.2020г.
8 Гражданско дело No 403/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.А.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.1.2020г.
В законна сила на 29.1.2020г.
9 Гражданско дело No 453/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД З.В.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.1.2020г.
10 Гражданско дело No 572/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Н.Г. З.И.Б. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 29.1.2020г.
11 Гражданско дело No 633/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.1.2020г.
В законна сила на 29.1.2020г.
12 Гражданско дело No 721/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.М.М.,
М.Г.М.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.1.2020г.
 
Версия за печат