Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - октомври-2 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - октомври-2 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

10

17.10.2019

418

28.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

96/2019

11

23.10.2019

347

5.7.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

54/2019

12

23.10.2019

392

6.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

88/2019

13

23.10.2019

408

20.8.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧГД

 

410/2019

14

23.10.2019

428

2.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

370/2018

15

23.10.2019

436

10.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

137/2019

16

23.10.2019

437

10.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

138/2019

17

24.10.2019

130

14.3.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

 

53/2018

18

24.10.2019

414

27.8.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

121/2019

19

24.10.2019

448

17.9.2019

Административен съд - Монтана

АНД

 

99/2019

20

31.10.2019

421

28.8.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

 

224/2019

Версия за печат