Главна » Граждански дела - ноември 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - ноември 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 842/2018 Делба К.И.М. Е.П.М.,
Н.П.М.,
М.К.И.,
Г.И.Г.,
П.Н.Д.,
И.Н.К.,
Р.Н.Д.,
Е.К.Г.,
Н.К.П.,
Н.А.В.,
И.Д.Д.,
С.Д.З.,
Е.Х.Д.,
В.В.Д.,
Н.П.Д.,
К.Н.Д.,
М.К.Ц.,
Н.К.Д.,
П.А.Д.,
Ц.Д.Д.,
И.Ц.Д.,
Д.Ц.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.11.2019г.
2 Гражданско дело No 204/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД С.Д.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.11.2019г.
3 Гражданско дело No 231/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД А.Г.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.11.2019г.
4 Гражданско дело No 243/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ВАЙ - 2013 ЕООД Г.Н.Г.,
С.В.А.,
Н.Г.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.11.2019г.
В законна сила на 20.11.2019г.
5 Гражданско дело No 281/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Б.Л. Н.Н.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.11.2019г.
6 Гражданско дело No 317/2019 Делба М.Т.С. В.Т.Т.,
Л.И.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.11.2019г.
7 Гражданско дело No 342/2019 Делба А.П.Г. Д.Г.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.11.2019г.
8 Гражданско дело No 343/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Н.К. Б.К.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.11.2019г.
9 Гражданско дело No 361/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ А.Н.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.11.2019г.
10 Гражданско дело No 382/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Н.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2019г.
В законна сила на 28.11.2019г.
11 Гражданско дело No 384/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Н.И. Т.И.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.11.2019г.
В законна сила на 26.11.2019г.
12 Гражданско дело No 450/2019 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.Ю.А. Д.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.11.2019г.
В законна сила на 20.11.2019г.
13 Гражданско дело No 451/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.Д.,
В.Л.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
14 Гражданско дело No 483/2019 Искове за развод и недействителност на брака Л.А.П. Г.И.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.11.2019г.
15 Гражданско дело No 584/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Б.Д.,
Д.Б.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.11.2019г.
В законна сила на 13.11.2019г.
16 Гражданско дело No 591/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Р.Р.И. В.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.11.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
17 Гражданско дело No 616/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.М.,
Г.М.М.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2019г.
 
Версия за печат