Главна » Граждански дела - октомври 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - октомври 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2019г. до 10.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 750/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД И.Й.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.10.2019г.
2 Гражданско дело No 452/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПОРТ СТИЛ 1111 Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 4.10.2019г.
 
Версия за печат