Главна » Граждански дела - октомври 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - октомври 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 750/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД И.Й.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
2 Гражданско дело No 843/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД С.Д.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.10.2019г.
3 Гражданско дело No 855/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Б.Е.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.10.2019г.
4 Гражданско дело No 90/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ООД МОНТАНА Д.С.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.10.2019г.
5 Гражданско дело No 184/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.С.Т. Г.С.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.10.2019г.
6 Гражданско дело No 230/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И.Б.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.10.2019г.
7 Гражданско дело No 266/2019 Искове за развод и недействителност на брака Ц.И.С. Д.И.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
8 Гражданско дело No 332/2019 Искове за развод и недействителност на брака Т.Н.М. И.П.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
9 Гражданско дело No 409/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Ю.П.,
Л.Г.П.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
10 Гражданско дело No 437/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.К.Б.,
М.К.П.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 21.10.2019г.
11 Гражданско дело No 452/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПОРТ СТИЛ 1111 Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 4.10.2019г.
12 Гражданско дело No 627/2019 Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК С.Д.Д.,
Н.П.Н.,
Т.П.Г.,
С.Н.Н.,
П.Н.Ч.
К.К.С.,
К.С.С.
Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 30.10.2019г.

 

Версия за печат