Главна » Граждански дела - септември 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 171/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Г.Г.,
И.Б.Г.,
М.Б.Г.
Е.С.С.,
Л.И.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.9.2019г.
2 Гражданско дело No 203/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.С.Г. А.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решение (второ)от 2.9.2019г.
3 Гражданско дело No 800/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.9.2019г.
4 Гражданско дело No 821/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.С.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.9.2019г.
5 Гражданско дело No 135/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРИД ООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 24.9.2019г.
6 Гражданско дело No 137/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИРАДА 2011 ЕООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.9.2019г.
7 Гражданско дело No 143/2019 Искове за развод и недействителност на брака Б.Ц.А. В.Л.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.9.2019г.
В законна сила на 25.9.2019г.
8 Гражданско дело No 203/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД С.Д.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.9.2019г.
В законна сила на 26.9.2019г.
9 Гражданско дело No 462/2019 Искове за развод и недействителност на брака Р.Н.Д. А.Д.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 25.9.2019г.
10 Гражданско дело No 504/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Г.М.,
Е.И.М.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.9.2019г.
В законна сила на 20.9.2019г.
Версия за печат