Главна » Наказателни дела - август 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииНаказателни дела - август 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 29.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 НОХД No 315/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА С.И.С.,
С.Х.А.
Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Присъдаот 27.2.2019г.
С.И.С.
С.Х.А.
Мотивиот 25.3.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
2 АНД No 254/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Г.Н.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.8.2019г.
Г.Н.А.
Мотивиот 20.8.2019г.
3 АНД No 256/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА К.Д.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.8.2019г.
4 АНД No 260/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Я.Й.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.8.2019г.
Я.Й.Р.
Мотивиот 20.8.2019г.
5 АНД No 261/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА З.Д.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.8.2019г.
З.Д.Ц.
Мотивиот 22.8.2019г.
6 НОХД No 277/2019 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Т.Т.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 8.8.2019г.
Т.Т.К.
В законна сила на 8.8.2019г.
7 НОХД No 279/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Е.В.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 9.8.2019г.
Е.В.Т.
В законна сила на 9.8.2019г.
8 АНД No 282/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА З.Г.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.8.2019г.
З.Г.А.
Мотивиот 22.8.2019г.
9 НОХД No 288/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Д.Г.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 15.8.2019г.
Д.Г.Т.
В законна сила на 15.8.2019г.

 

Версия за печат