Главна » Граждански дела - август 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 29.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 307/2018 Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство С.А.С. И.А.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.8.2019г.
2 Гражданско дело No 141/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.И.Б. М.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.8.2019г.
3 Гражданско дело No 404/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ Х.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.8.2019г.
4 Гражданско дело No 420/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.А.В. Д.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.8.2019г.

 

Версия за печат