Главна » Граждански дела - юли 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 45/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ж.С.Н. Е.С.С.,
Н.И.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.7.2019г.
2 Гражданско дело No 718/2017 Облигационни искове от/срещу владелец В.Д.К. П.Н.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.7.2019г.
3 Гражданско дело No 72/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.К.Н. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.7.2019г.
4 Гражданско дело No 203/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.С.Г. А.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.7.2019г.
5 Гражданско дело No 219/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕТ Б.Д.- С.Д. СЗДП " ДГС - БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.7.2019г.
6 Гражданско дело No 674/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Д.Г.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.7.2019г.
7 Гражданско дело No 714/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Р.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.7.2019г.
8 Гражданско дело No 744/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Л.Г.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.7.2019г.
9 Гражданско дело No 798/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД К.С.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
10 Гражданско дело No 799/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
11 Гражданско дело No 801/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД К.Т.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
12 Гражданско дело No 809/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Т.Ц.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
13 Гражданско дело No 89/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ООД МОНТАНА К.Г.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.7.2019г.
В законна сила на 2.8.2019г.
14 Гражданско дело No 119/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.С.Й. Х.А.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.7.2019г.
В законна сила на 1.8.2019г.
15 Гражданско дело No 235/2019 Искове за развод и недействителност на брака С.Ю.П. Л.Г.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 1.7.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
16 Гражданско дело No 257/2019 Искове по СК - издръжка, изменение П.П.К. Г.Г.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.7.2019г.
В законна сила на 2.8.2019г.
17 Гражданско дело No 331/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.К.Т.,
Д.Г.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
18 Гражданско дело No 349/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.К.,
Р.С.К.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.7.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.

 

Версия за печат