Главна » Граждански дела - юни 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юни 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 27.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 461/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЛТОН КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ЕТ Х.Б.М.П.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.6.2019г.
2 Гражданско дело No 743/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Р.И. С.И.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
3 Гражданско дело No 76/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.А.А. П.А.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.6.2019г.
4 Гражданско дело No 141/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.И.Б. М.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.6.2019г.
5 Гражданско дело No 186/2019 Искове за развод и недействителност на брака М.Г.Н. А.Н.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.6.2019г.
6 Гражданско дело No 280/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.И.Г. Р.Г.И. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 25.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.

 

Версия за печат