Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - май 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - май 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

3.5.2019

208

20.4.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

845/2017

2

3.5.2019

317

14.6.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

198/2017

3

3.5.2019

140

18.3.2019

Административен съд - Монтана

АНД

267/2018

4

14.5.2019

318

14.6.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

251/2017

5

20.5.2019

111

25.2.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

655/2016

6

29.5.2019

112

26.2.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

20/2019

 

Версия за печат