Главна » Граждански дела - май 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - май 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 136/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.Б.П. Т.Б.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.5.2019г.
2 Гражданско дело No 274/2017 УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ М.Г.Б.,
М.З.Б.
П.Д.А.,
Н.Д.К.,
Й.Г.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 31.5.2019г.
3 Гражданско дело No 201/2018 Делба Ц.А.А. А.В.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.5.2019г.
4 Гражданско дело No 359/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.С. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД,
ЧСИ МАЯ ИВАНОВА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.5.2019г.
5 Гражданско дело No 599/2018 Делба З.И.И. Р.И.Б.,
С.Й.И.Н.,
П.Ф.Н.,
Ц.Ф.Н.,
С.В.Г.,
М.Н.И.,
И.Н.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.5.2019г.
В законна сила на 30.5.2019г.
6 Гражданско дело No 606/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.И.А. ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.5.2019г.
7 Гражданско дело No 717/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Р.С.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.5.2019г.
8 Гражданско дело No 758/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Й.С.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.5.2019г.
В законна сила на 7.5.2019г.
9 Гражданско дело No 11/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД М.В.З. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
10 Гражданско дело No 84/2019 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СТИЛ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.5.2019г.
11 Гражданско дело No 85/2019 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СТИЛ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.5.2019г.
12 Гражданско дело No 101/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.М.К. Е.В.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
13 Гражданско дело No 109/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Б.Л.К. Г.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.5.2019г.
14 Гражданско дело No 110/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Л.Г.И. Г.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.5.2019г.
15 Гражданско дело No 118/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.М.,
П.И.М.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.5.2019г.
В законна сила на 7.5.2019г.
16 Гражданско дело No 129/2019 Искове за развод и недействителност на брака Д.С.М. И.К.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.5.2019г.
17 Гражданско дело No 172/2019 Искове по СК - издръжка, изменение А.Я.К. Я.М.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.5.2019г.
18 Гражданско дело No 187/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Л.М. Е.Н.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
19 Гражданско дело No 195/2019 Искове по СК - издръжка, изменение В.И.П. К.А.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.5.2019г.
20 Гражданско дело No 267/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.Й.,
А.А.С.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
Версия за печат