Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - април 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - април 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

4.4.2019

42

22.1.2019

Административен съд - Монтана

АНД

185/2018

2

4.4.2019

44

22.1.2019

Административен съд - Монтана

АНД

268/2018

3

10.4.2019

653

12.12.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

247/2018

4

10.4.2019

98

19.2.2019

Административен съд - Монтана

Гражданско дело

153/2018

5

10.4.2019

124

13.3.2019

Административен съд - Монтана

АНД

318/2018

6

11.4.2019

129

9.3.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

619/2016

7

12.4.2019

616

27.11.2018

Окръжен съд - Монтана

НЧХД

366/2017

8

15.4.2019

79

5.2.2019

Административен съд - Монтана

АНД

289/2018

9

15.4.2019

102

20.2.2019

Административен съд - Монтана

АНД

200/2018

10

15.4.2019

139

18.3.2019

Административен съд - Монтана

АНД

301/2018

 

Версия за печат