Главна » Граждански дела - април 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - април 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 122/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.Е.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.4.2019г.
2 Гражданско дело No 556/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.Г.С.,
В.Б.С.
Б.Г.С.,
Ц.Г.С.,
Б.Г.Ф.,
С.Б.Ф.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.4.2019г.
3 Гражданско дело No 620/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД М.З.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.4.2019г.
4 Гражданско дело No 624/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД К.А.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.4.2019г.
5 Гражданско дело No 652/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.П.П. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.4.2019г.
6 Гражданско дело No 653/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.Б.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.4.2019г.
7 Гражданско дело No 776/2018 Искове по СК - издръжка, изменение К.К.М. К.А.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.4.2019г.
8 Гражданско дело No 788/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.П.А.,
Н.П.П.,
Н.И.Е.,
П.Й.П.,
Р.Й.П.
А.Г.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.4.2019г.
9 Гражданско дело No 847/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЕТ М.М.2. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.4.2019г.
10 Гражданско дело No 188/2019 Искове за развод и недействителност на брака А.Н.Я. М.Г.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.4.2019г.

 

Версия за печат