Главна » Граждански дела - март 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - март 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 822/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД Д.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.3.2019г.
2 Гражданско дело No 781/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ -БЕРКОВИЦА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.3.2019г.
3 Гражданско дело No 103/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Г.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.3.2019г.
4 Гражданско дело No 114/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Г.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
5 Гражданско дело No 2/2019 Искове за развод и недействителност на брака Т.П.И. Б.Т.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
6 Гражданско дело No 31/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.Г.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 6.3.2019г.
7 Гражданско дело No 80/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Б.И.,
Т.Я.И.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.3.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.
8 Гражданско дело No 91/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.М.И.,
Т.П.И.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.3.2019г.
9 Гражданско дело No 102/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД И.К.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.3.2019г.
10 Гражданско дело No 138/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Е.Г.,
Я.Г.Ц.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.3.2019г.

 

Версия за печат