Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - февруари 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - февруари 2019 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

4.2.2019

357

15.6.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

292/2016

2

7.2.2019

255

23.6.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

310/2015

3

8.2.2019

603

19.11.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

276/2018

4

14.2.2019

86

8.2.2019

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

44/2019

5

19.2.2019

505

18.9.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

673/2018

6

19.2.2019

75

4.2.2019

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

184/2018

7

22.2.2019

673

31.12.2018

Административен съд - Монтана

АНД

118/2018

8

22.2.2019

40

21.1.2019

Административен съд - Монтана

АНД

234/2018

9

25.2.2019

640

1.11.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

96/2016

10

26.2.2019

321

18.6.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

457/2017

11

26.2.2019

661

18.12.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

126/2018

12

27.2.2019

457

30.8.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

696/2017

 

Версия за печат