Главна » Граждански дела - февруари 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 484/2016 Делба С.Б.С.,
Н.В.Б.
А.С.Ж.,
И.С.И.,
А.Л.М.П.,
В.Б.Т.,
Е.Б.Т.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.2.2019г.
2 Гражданско дело No 173/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество К.П.Л. ЕДИ 09 ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
3 Гражданско дело No 363/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Д.Г. А.Д.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.2.2019г.
4 Гражданско дело No 507/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.И.Н. Х.К.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.2.2019г.
5 Гражданско дело No 508/2018 Искове по ЗОДОВ Н.П.П.,
М.Б.Б.
ОД НА МВР МОНТАНА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 13.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
6 Гражданско дело No 667/2018 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Б.Б.Й. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.2.2019г.
7 Гражданско дело No 712/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.Ц.А. Г.Г.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.2.2019г.
8 Гражданско дело No 713/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД В.Т.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.2.2019г.
В законна сила на 23.2.2019г.
9 Гражданско дело No 715/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.К.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.2.2019г.
10 Гражданско дело No 718/2018 Искове за развод и недействителност на брака П.Д.И. Р.Ц.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.2.2019г.
11 Гражданско дело No 724/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.П.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.2.2019г.
12 Гражданско дело No 739/2018 Искове за развод и недействителност на брака Й.Д.Й. Ц.И.Й. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.2.2019г.
В законна сила на 4.2.2019г.
13 Гражданско дело No 755/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ц.Р.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.
14 Гражданско дело No 38/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.А.П.,
Е.Д.П.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.

 

Версия за печат