Главна » Граждански дела - януари 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 731/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.З.Я. П.Ц.В.,
Ц.Д.В.,
А.Д.В.,
А.Т.С.,
Р.Т.В.М.,
И.В.В.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 7.1.2019г.
2 Гражданско дело No 985/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.Б. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.1.2019г.
3 Гражданско дело No 1018/2017 Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ТОПЛИВО АД В.М.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.1.2019г.
4 Гражданско дело No 153/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Е.Д.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.1.2019г.
5 Гражданско дело No 602/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД ПЪРВА НОВА БЪЛГАРИЯ ООД,
А.Т.П.,
Р.С.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.1.2019г.
6 Гражданско дело No 686/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.Р.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 31.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.
7 Гражданско дело No 706/2018 Облигационни искове от/срещу владелец ВЪРШЕЦ ХОЛИДЕЙ ЕООД ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 15.1.2019г.
8 Гражданско дело No 22/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Й.Й. А.Г.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.1.2019г.
В законна сила на 26.1.2019г.

 

Версия за печат