Главна » Наказателни дела - декември 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииНаказателни дела - декември 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 10.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 АНД No 217/2018 КАТ Б.Т.Г. РУ БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 3.12.2018г.
2 НОХД No 230/2018 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА К.А.Ф. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Присъдаот 5.12.2018г.
К.А.Ф.
3 АНД No 268/2018 КАТ М.И.М. РУ БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 3.12.2018г.
4 АНД No 278/2018 КАТ И.Г.И. ОД НА МВР МОНТАНА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 3.12.2018г.
5 АНД No 284/2018 Други административни от наказателен характер дела М.М.Й. ОД НА МВР МОНТАНА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 3.12.2018г.
6 НОХД No 297/2018 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА В.Н.А. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Присъдаот 4.12.2018г.
В.Н.А.
Мотивиот 4.12.2018г.
7 АНД No 319/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА З.И.С. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 6.12.2018г.
З.И.С.
8 НОХД No 346/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА П.Н.М. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Споразумениеот 3.12.2018г.
П.Н.М.
В законна сила на 3.12.2018г.
9 АНД No 347/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Р.Т.Н. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 10.12.2018г.
Р.Т.Н.

 

Версия за печат