Главна » Граждански дела - декември 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - декември 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 433/2014 ВЕЩНИ ИСКОВЕ ЕДИ 09 ЕООД СПОРТ СТИЛ 1111 Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.12.2018г.
2 Гражданско дело No 484/2016 Делба С.Б.С.,
Н.В.Б.
А.С.Ж.,
И.С.И.,
А.Л.М.П.,
В.Б.Т.,
Е.Б.Т.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 31.12.2018г.
3 Гражданско дело No 610/2016 Делба Б.К.Я. КАДИЕВ И КАДИЕВ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.12.2018г.
4 Гражданско дело No 43/2017 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ПРОФИДЕЛ ЕООД ХИЛ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 13.12.2018г.
5 Гражданско дело No 500/2017 Делба М.Г.Л.,
Д.Г.Й.,
Л.В.Ч.
К.А.В.,
Л.А.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.12.2018г.
6 Гражданско дело No 84/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ООД МОНТАНА В.В.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.12.2018г.
7 Гражданско дело No 104/2018 Делба Б.П.К. И.П.П.,
Д.Ф.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.12.2018г.
8 Гражданско дело No 123/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.Г.Е. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.12.2018г.
9 Гражданско дело No 183/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.А.П.,
П.И.П.
И.Т.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.12.2018г.
10 Гражданско дело No 204/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване БАНКА ДСК ЕАД М.И.Ц.,
Т.М.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 31.12.2018г.
11 Гражданско дело No 245/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Л.Г.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.12.2018г.
12 Гражданско дело No 266/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 БАНКА ДСК ЕАД Г.Е.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.12.2018г.
13 Гражданско дело No 362/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Н.К.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.12.2018г.
14 Гражданско дело No 396/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Г.Г. М.Д.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.12.2018г.
В законна сила на 21.12.2018г.
15 Гражданско дело No 397/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЕРСЕНК ИНВЕСТ ООД ЗЕМЯ 2010 ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.12.2018г.
16 Гражданско дело No 526/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.С.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.12.2018г.
17 Гражданско дело No 527/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.З. К.Н.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2018г.
В законна сила на 28.12.2018г.
18 Гражданско дело No 542/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Н.Д. М.Б.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.12.2018г.
В законна сила на 28.12.2018г.
19 Гражданско дело No 546/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.Й. А.Д.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.12.2018г.
20 Гражданско дело No 583/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.В.К. Й.И.М.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.12.2018г.
21 Гражданско дело No 655/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.К.Н. М.С.Т.,
Н.Р.Т.,
И.Р.Т.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.12.2018г.
22 Гражданско дело No 682/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ А.Р.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2018г.
23 Гражданско дело No 685/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.Н.Т. Т.М.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.12.2018г.
24 Гражданско дело No 691/2018 Искове за развод и недействителност на брака П.П.Г. Е.Н.А.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2018г.
В законна сила на 10.12.2018г.
25 Гражданско дело No 710/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.М.В. А.И.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.12.2018г.
26 Гражданско дело No 726/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.В.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.12.2018г.
27 Гражданско дело No 733/2018 Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.Т. В.Д.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.12.2018г.
28 Гражданско дело No 753/2018 Облигационни искове от/срещу владелец СПОРТ СТИЛ 1111 АВРАМОФФ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.12.2018г.
29 Гражданско дело No 836/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.И.Й.,
С.Г.Й.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.12.2018г.
В законна сила на 27.12.2018г.

 

Версия за печат