Главна » Граждански дела - декември 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - декември 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 10.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 245/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Л.Г.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.12.2018г.
2 Гражданско дело No 362/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Н.К.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.12.2018г.
3 Гражданско дело No 396/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Г.Г. М.Д.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.12.2018г.
4 Гражданско дело No 527/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.З. К.Н.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2018г.
5 Гражданско дело No 542/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Н.Д. М.Б.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.12.2018г.
6 Гражданско дело No 546/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.Й. А.Д.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.12.2018г.
7 Гражданско дело No 583/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.В.К. Й.И.М.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.12.2018г.
8 Гражданско дело No 682/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ А.Р.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2018г.
9 Гражданско дело No 691/2018 Искове за развод и недействителност на брака П.П.Г. Е.Н.А.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.12.2018г.

 

Версия за печат