Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - ноември 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - ноември 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.11.2018

548

18.10.2018

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

273/2018

2

2.11.2018

322

18.6.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

900/2017

3

2.11.2018

341

26.6.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

18/2017

4

12.11.2018

453

16.8.2018

Апелативен съд - София

НОХД

154/2017

5

12.11.2018

468

7.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

146/2018

6

12.11.2018

486

14.9.2018

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

220/2018

7

12.11.2018

523

1.10.2018

Административен съд - Монтана

АНД

144/2018

8

13.11.2018

371

6.7.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

988/2017

9

13.11.2018

458

3.9.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

313/2016

10

14.11.2018

5

4.1.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

227/2017

11

14.11.2018

524

1.10.2018

Административен съд - Монтана

АНД

145/2018

12

15.11.2018

515

21.9.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

255/2018

13

15.11.2018

517

26.9.2018

Административен съд - Монтана

АНД

170/2018

14

22.11.2018

357

3.7.2018

Административен съд - Монтана

АНД

71/2018

15

27.11.2018

352

29.6.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

1021/2017

16

29.11.2018

525

1.10.2018

Административен съд - Монтана

АНД

85/2018

17

29.11.2018

526

1.10.2018

Административен съд - Монтана

АНД

84/2018

18

29.11.2018

527

1.10.2018

Административен съд - Монтана

АНД

81/2018

19

29.11.2018

528

1.10.2018

Административен съд - Монтана

АНД

83/2018

20

30.11.2018

445

10.8.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

489/2017

 

Версия за печат