Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - ноември 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - ноември 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.11.2018

548

18.10.2018

Окръжен съд - Монтана

ЧНД

273/2018

2

2.11.2018

322

18.6.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

900/2017

3

2.11.2018

341

26.6.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

18/2017

 

Версия за печат