Главна » Граждански дела - ноември 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - ноември 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 852/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Т.И. Х.Х.Х. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.11.2018г.
2 Гражданско дело No 184/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.Й.Г. Й.Г.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.11.2018г.
3 Гражданско дело No 361/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.К.Й. ЗЕМЯ 2010 ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.11.2018г.
4 Гражданско дело No 464/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.Т.П. М.Л.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.11.2018г.
5 Гражданско дело No 465/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ЕООД Р.Т.Т.,
Н.Т.Т.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2018г.
6 Гражданско дело No 529/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.В.А. В.А.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.11.2018г.
7 Гражданско дело No 565/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.М.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 7.11.2018г.
В законна сила на 21.11.2018г.
8 Гражданско дело No 571/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ А.Т.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2018г.
9 Гражданско дело No 572/2018 Искове за развод и недействителност на брака И.Н.М. А.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.11.2018г.
10 Гражданско дело No 573/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.И. С.Н.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.11.2018г.
11 Гражданско дело No 623/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ЕООД Д.Н.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.11.2018г.
12 Гражданско дело No 659/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.Л.Ц. С.Й.С.,
Ц.Г.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 21.11.2018г.
13 Гражданско дело No 727/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.А.М.К.,
С.Т.К.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.11.2018г.
В законна сила на 5.11.2018г.

 

Версия за печат