Главна » Граждански дела - октомври 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - октомври 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 124/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЛУМИЛ БЪЛГАРИЯ ООД ХИЛ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 18.10.2018г.
2 Гражданско дело No 779/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.Б. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.10.2018г.
3 Гражданско дело No 905/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.Н.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.10.2018г.
4 Гражданско дело No 1009/2017 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Г.С.Д. Г.П.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.10.2018г.
5 Гражданско дело No 179/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД ЕТ И.Г.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.10.2018г.
6 Гражданско дело No 182/2018 Искове за развод и недействителност на брака Г.Г.С. Е.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.10.2018г.
7 Гражданско дело No 202/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД В.Д.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.10.2018г.
8 Гражданско дело No 218/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.И. В.Х.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.10.2018г.
9 Гражданско дело No 247/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД П.Д.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.10.2018г.
10 Гражданско дело No 272/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.З.Д. П.З.З.,
Р.З.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
11 Гражданско дело No 276/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД П.Д.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.10.2018г.
12 Гражданско дело No 306/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Е.Й.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.10.2018г.
13 Гражданско дело No 375/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ООД МОНТАНА К.Т.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.10.2018г.
14 Гражданско дело No 376/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.Д.Г. К.Г.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.10.2018г.
В законна сила на 24.10.2018г.
15 Гражданско дело No 529/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.В.А. В.А.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.10.2018г.
В законна сила на 4.10.2018г.
16 Гражданско дело No 669/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Т.И. КООПЕРАЦИЯ РПК НАПРЕД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
17 Гражданско дело No 675/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.М.Я.,
А.Г.Я.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.10.2018г.
В законна сила на 15.10.2018г.
18 Гражданско дело No 683/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СДРУЖЕНИЕ " ДКУЧПППЗМВАИ- ПРОФОН" БЕРКК М ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.10.2018г.
В законна сила на 24.10.2018г.

 

Версия за печат