Главна » Граждански дела - септември 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - септември 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 28.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 527/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 4ФИНАНС ЕООД Д.Н.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 25.9.2018г.
2 Гражданско дело No 77/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.Й.К. В.Б.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.9.2018г.
3 Гражданско дело No 113/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ С.К.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.9.2018г.
4 Гражданско дело No 126/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД А.Ц.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.9.2018г.
5 Гражданско дело No 144/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Х.В.Х. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.9.2018г.
6 Гражданско дело No 157/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.С.Б. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.9.2018г.
7 Гражданско дело No 168/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Д.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.9.2018г.
8 Гражданско дело No 189/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ П.М.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.9.2018г.
9 Гражданско дело No 199/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ П.М.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.9.2018г.
10 Гражданско дело No 226/2018 Искове по СК - издръжка, изменение С.Х.А.,
И.Ц.Н.
Х.К.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.9.2018г.
11 Гражданско дело No 241/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.В.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.9.2018г.
12 Гражданско дело No 257/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.., КЛОН БЪЛГАРИЯ Л.Б.Ф. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.9.2018г.
13 Гражданско дело No 265/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ООД МОНТАНА С.М.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.9.2018г.
14 Гражданско дело No 313/2018 Искове за развод и недействителност на брака А.И.М. Р.Й.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 13.9.2018г.
15 Гражданско дело No 370/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.В.В. К.В.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.9.2018г.
16 Гражданско дело No 416/2018 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СТИЛ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.9.2018г.
17 Гражданско дело No 417/2018 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СТИЛ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.9.2018г.
18 Гражданско дело No 545/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Ж.А.,
С.Н.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.9.2018г.
В законна сила на 25.9.2018г.
19 Гражданско дело No 566/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Г.З.,
С.С.З.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.9.2018г.
В законна сила на 25.9.2018г.
20 Гражданско дело No 593/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Х.Д.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.9.2018г.
21 Гражданско дело No 603/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.Ю.П. Л.Г.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 5.9.2018г.
В законна сила на 21.9.2018г.

 

Версия за печат