Главна » Граждански дела - август 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 142/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.Ц. Д.М.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.8.2018г.
2 Гражданско дело No 182/2018 Искове за развод и недействителност на брака Г.Г.С. Е.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.8.2018г.
3 Гражданско дело No 262/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.К.А. Х.Г.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 7.8.2018г.
4 Гражданско дело No 456/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.А.Г.,
М.Г.Г.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.8.2018г.
В законна сила на 7.8.2018г.
5 Гражданско дело No 467/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.Г.Х. М.С.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.8.2018г.
6 Гражданско дело No 473/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.М.Т.Д.,
И.О.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.8.2018г.
В законна сила на 7.8.2018г.
7 Гражданско дело No 476/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Б.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 7.8.2018г.
8 Гражданско дело No 601/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ХИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2016 ЕООД,
ЕТ Х.-И.Д.,
Л.М.Д.,
И.Д.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 10.8.2018г.

 

Версия за печат