Главна » Граждански дела - юли 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 2/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.И.И. ЕТ К.5.И.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.7.2018г.
2 Гражданско дело No 482/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Н.М.,
И.Н.Б.,
Д.Н.Д.,
С.М.Д.,
А.А.Д.,
В.З.В.,
Л.В.А.,
А.В.А.,
А.Ф.А.,
Н.Н.Л.
Д.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.7.2018г.
3 Гражданско дело No 243/2017 Делба В.П.Т.Л. Р.Т.Л. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.7.2018г.
4 Гражданско дело No 443/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.С.Ц. К.Ц.Ц.,
Н.П.Т.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.7.2018г.
5 Гражданско дело No 717/2017 Облигационни искове от/срещу владелец В.Д.К. Г.Н.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.7.2018г.
6 Гражданско дело No 853/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.П.Г.,
Т.П.Г.
С.И.Г.,
П.Н.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.7.2018г.
7 Гражданско дело No 98/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Н.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.7.2018г.
8 Гражданско дело No 154/2018 Искове за развод и недействителност на брака Х.Г.С. Т.Р.Н.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.7.2018г.
В законна сила на 2.7.2018г.
9 Гражданско дело No 462/2018 Искове за развод и недействителност на брака Е.И.И. Р.П.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.7.2018г.
В законна сила на 2.7.2018г.

 

Версия за печат