Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - юни 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - юни 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.6.2018

428

20.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

486/2015

2

1.6.2018

160

26.3.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

53/2018

3

1.6.2018

200

16.4.2018

Административен съд - Монтана

АНД

1/2018

4

6.6.2018

121

6.3.2018

Административен съд - Монтана

АНД

442/2017

5

6.6.2018

206

20.4.2018

Административен съд - Монтана

АНД

471/2017

6

20.6.2018

256

18.5.2018

Административен съд - Монтана

АНД

481/2017

7

26.6.2018

583

2.10.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

402/2015

8

26.6.2018

204

18.4.2018

Окръжен съд - Монтана

НОХД

375/2017

9

26.6.2018

229

2.5.2018

Административен съд - Монтана

АНД

466/2017

10

27.6.2018

255

18.5.2018

Административен съд - Монтана

АНД

21/2018

 

Версия за печат