Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - юни 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - юни 2018 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

1.6.2018

428

20.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

486/2015

2

1.6.2018

160

26.3.2018

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

53/2018

3

1.6.2018

200

16.4.2018

Административен съд - Монтана

АНД

1/2018

 

Версия за печат