Главна » Граждански дела - юни 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юни 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 19.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 7/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.Ф.М.,
М.Б.М.,
М.Б.М.
Ц.Ц.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.6.2018г.
2 Гражданско дело No 277/2018 Искове за развод и недействителност на брака Р.П.К. Е.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.6.2018г.

 

Версия за печат