Главна » Граждански дела - юни 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юни 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 29.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 7/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.Ф.М.,
М.Б.М.,
М.Б.М.
Ц.Ц.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.6.2018г.
2 Гражданско дело No 1016/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В И К ООД МОНТАНА В И К ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 27.6.2018г.
В законна сила на 27.6.2018г.
3 Гражданско дело No 71/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Ц.С. Б.С.Ч. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
4 Гражданско дело No 108/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.А.П. Г.И.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.6.2018г.
5 Гражданско дело No 131/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.6.2018г.
6 Гражданско дело No 159/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.Х.К. Н.С.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.6.2018г.
7 Гражданско дело No 172/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Ц.Г. Н.Е.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.6.2018г.
8 Гражданско дело No 277/2018 Искове за развод и недействителност на брака Р.П.К. Е.И.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.6.2018г.
В законна сила на 29.6.2018г.
9 Гражданско дело No 377/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.А.,
С.И.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.6.2018г.

 

Версия за печат