Главна » Граждански дела - май 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - май 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 23.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 482/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Н.М.,
И.Н.Б.,
Д.Н.Д.,
С.М.Д.,
А.А.Д.,
В.З.В.,
Л.В.А.,
А.В.А.,
А.Ф.А.,
Н.Н.Л.
Д.И.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.5.2018г.
2 Гражданско дело No 335/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Т.В.,
Р.Б.В.
Я.Д.Я.,
С.И.Я.,
Д.Я.Б.,
А.И.Б.,
А.Я.Б.,
Д.Я.Д.,
П.Н.Ж.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.5.2018г.
3 Гражданско дело No 341/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Б.К.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.5.2018г.
4 Гражданско дело No 342/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.И.Ц. Л.Г.Т.,
И.П.И.,
Р.И.П.,
В.И.П.,
С.В.Г.,
М.С.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.5.2018г.
5 Гражданско дело No 372/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Г.Г. Г.С.В.,
Т.Н.В.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.5.2018г.
6 Гражданско дело No 786/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Б.Г.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.5.2018г.
7 Гражданско дело No 819/2017 Искове за трудово възнаграждение Р.А.Б. ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.5.2018г.
8 Гражданско дело No 918/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.С.Д. Л.Л.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.5.2018г.
9 Гражданско дело No 919/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Р.П. Л.М.К.,
К.Л.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.5.2018г.
10 Гражданско дело No 920/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Р.П. С.М.Л. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.5.2018г.
11 Гражданско дело No 987/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД М.А.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.5.2018г.
12 Гражданско дело No 988/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЛОЖИСТИК ЕООД РУМИ 2007 ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.5.2018г.
13 Гражданско дело No 1021/2017 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Б.К.М. Е.Н.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.5.2018г.
14 Гражданско дело No 76/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Т.Р.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.5.2018г.
15 Гражданско дело No 100/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.Д.Г. П.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.5.2018г.
16 Гражданско дело No 110/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Г.А. А.О.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.5.2018г.
17 Гражданско дело No 169/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Ц.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.5.2018г.
18 Гражданско дело No 227/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД О.К.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.5.2018г.
19 Гражданско дело No 264/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.С.,
Ц.Б.С.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.5.2018г.
Версия за печат