Главна » Граждански дела - април 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - април 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 198/2017 ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.Ц.А. Н.И.З. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.4.2018г.
2 Гражданско дело No 253/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Ц. А.А.С.,
Г.А.Н.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.4.2018г.
3 Гражданско дело No 723/2017 Облигационни искове между съсобственици П.И.А. Н.Н.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 24.4.2018г.
4 Гражданско дело No 855/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.Ц.М. К.К.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.4.2018г.
5 Гражданско дело No 899/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Б.И. М.В.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.4.2018г.
6 Гражданско дело No 900/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Н.П.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.4.2018г.
7 Гражданско дело No 978/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПЕТРОЛ КОНСУЛТ ЕООД МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.4.2018г.
8 Гражданско дело No 1002/2017 Искове за недействителност на правни сделки ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С.Г.Г.,
Т.П.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.4.2018г.
9 Гражданско дело No 1017/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС А.С., КЛОН БЪЛГАРИЯ Т.Д.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.4.2018г.
10 Гражданско дело No 54/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.Д.Д. Ф.Б.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.4.2018г.
11 Гражданско дело No 59/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.О.Р. К.В.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.4.2018г.
12 Гражданско дело No 109/2018 Искове по ЗОДОВ Д.Л.Б.,
К.А.А.
РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 22.2.2018г.
В законна сила на 22.2.2018г.
13 Гражданско дело No 124/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.М.Е. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 30.4.2018г.
14 Гражданско дело No 225/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.М.Н.,
О.В.Н.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.4.2018г.
В законна сила на 20.4.2018г.

 

Версия за печат