Главна » Граждански дела - март 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - март 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 30.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 207/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Д.М.Г.,
Л.М.В.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 7.3.2018г.
В законна сила на 27.3.2018г.
2 Гражданско дело No 182/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.С.Л. Ч.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.3.2018г.
3 Гражданско дело No 225/2017 Делба В.Д.И. Д.Р.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.3.2018г.
В законна сила на 29.3.2018г.
4 Гражданско дело No 344/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.К.Д. Т.А.Т.,
П.А.А.,
Г.Е.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.3.2018г.
5 Гражданско дело No 385/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Х.Я. Ю.Ц.Е.,
Д.М.Б.,
Б.Ц.К.,
Л.П.В.,
А.П.В.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 28.3.2018г.
6 Гражданско дело No 756/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД К ГРУП ЕООД,
Б.К.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.3.2018г.
7 Гражданско дело No 792/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.Д.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.3.2018г.
8 Гражданско дело No 868/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Д.А. С.С.Й. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.3.2018г.
9 Гражданско дело No 872/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.З. К.Н.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.3.2018г.
10 Гражданско дело No 905/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.Н.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.3.2018г.
11 Гражданско дело No 916/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ц.С.З.,
Б.Ц.З.
С.С.З. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 22.3.2018г.
В законна сила на 22.3.2018г.
12 Гражданско дело No 53/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Й.Й. И.Ц.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.3.2018г.
13 Гражданско дело No 61/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.П.И.,
О.Б.И.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.3.2018г.
В законна сила на 26.3.2018г.
14 Гражданско дело No 62/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.В.Н.,
Б.Ю.Н.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.3.2018г.
В законна сила на 12.3.2018г.
15 Гражданско дело No 70/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Н.А.Д. Р.Ю.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 29.3.2018г.
В законна сила на 29.3.2018г.
16 Гражданско дело No 96/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Г.А.П. Г.Т.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.3.2018г.

 

Версия за печат