Главна » Граждански дела - март 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - март 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 20.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 207/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Д.М.Г.,
Л.М.В.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 7.3.2018г.
2 Гражданско дело No 182/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.С.Л. Ч.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.3.2018г.
3 Гражданско дело No 756/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД К ГРУП ЕООД,
Б.К.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.3.2018г.
4 Гражданско дело No 792/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.Д.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.3.2018г.
5 Гражданско дело No 872/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.З. К.Н.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.3.2018г.
6 Гражданско дело No 905/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.Н.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.3.2018г.
7 Гражданско дело No 53/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Й.Й. И.Ц.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.3.2018г.
8 Гражданско дело No 62/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.В.Н.,
Б.Ю.Н.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.3.2018г.
В законна сила на 12.3.2018г.

 

Версия за печат