Главна » Граждански дела - февруари 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - февруари 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 10/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО С.Р.Д.,
Р.Д.Д.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 26.2.2018г.
2 Гражданско дело No 169/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.В.Д. Н.К.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.2.2018г.
В законна сила на 23.2.2018г.
3 Гражданско дело No 181/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.С.Л. Ч.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.2.2018г.
4 Гражданско дело No 243/2017 Делба В.П.Т.Л. Р.Т.Л. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.2.2018г.
В законна сила на 14.2.2018г.
5 Гражданско дело No 456/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - БЕРКОВИЦА" ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.2.2018г.
6 Гражданско дело No 685/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.К.К. К.Ц.С.,
Ц.П.Й.,
В.П.Й.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.2.2018г.
В законна сила на 21.2.2018г.
7 Гражданско дело No 817/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Т.К.Т. КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.2.2018г.
8 Гражданско дело No 845/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.И.С. Н.И.В. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.2.2018г.
9 Гражданско дело No 873/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ И.И.- С.П. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 15.2.2018г.
В законна сила на 22.2.2018г.
10 Гражданско дело No 884/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.И.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.2.2018г.
11 Гражданско дело No 901/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.В.Х. Р.Г.Х. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.2.2018г.
12 Гражданско дело No 939/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Ц.О.Г. О.Д.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2018г.
13 Гражданско дело No 949/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.Д.С. Л.Б.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 13.2.2018г.
В законна сила на 13.2.2018г.
14 Гражданско дело No 50/2018 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Д.С.С. К.П.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.2.2018г.
В законна сила на 21.2.2018г.
15 Гражданско дело No 109/2018 Искове по ЗОДОВ Д.Л.Б.,
К.А.А.
РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 22.2.2018г.

 

Версия за печат