Главна » Наказателни дела - януари 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииНаказателни дела - януари 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 НОХД No 18/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Д.П.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Присъдаот 26.1.2018г.
Д.П.П.
Мотивиот 31.5.2018г.
2 НОХД No 251/2017 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Р.Г.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Присъдаот 26.1.2018г.
Р.Г.Ц.
Мотивиот 1.6.2018г.
3 НОХД No 398/2017 Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА С.Е.Ц. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Присъдаот 23.1.2018г.
С.Е.Ц.
Мотивиот 5.2.2018г.
В законна сила на 6.2.2018г.
4 АНД No 470/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Б.Й.П. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 8.1.2018г.
Б.Й.П.
Мотивиот 8.1.2018г.
В законна сила на 23.1.2018г.
5 АНД No 482/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Ч.К.Г. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 8.1.2018г.
Ч.К.Г.
Мотивиот 8.1.2018г.
В законна сила на 23.1.2018г.
6 АНД No 492/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА П.Д.И. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 18.1.2018г.
П.Д.И.
Мотивиот 18.1.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.
7 НЧХД No 2/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Е.Й.Й. К.Б.Ц.,
К.А.Е.,
С.Н.Е.,
Н.С.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.1.2018г.
В законна сила на 9.1.2018г.
8 НОХД No 6/2018 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА П.И.П. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Споразумениеот 15.1.2018г.
П.И.П.
В законна сила на 15.1.2018г.
9 АНД No 22/2018 Производство по УБДХ РУ БЕРКОВИЦА Е.И.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 22.1.2018г.
Е.И.А.
В законна сила на 23.1.2018г.
10 АНД No 31/2018 Производство по УБДХ РУ БЕРКОВИЦА С.М.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 27.1.2018г.
11 АНД No 31/2018 Производство по УБДХ РУ БЕРКОВИЦА С.М.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.1.2018г.
С.М.К.
Мотиви от 27.1.2018г.
В законна сила на 28.1.2018г.

 

Версия за печат