Главна » Граждански дела - януари 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - януари 2018 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 179/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.П.С. Ч.В.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.1.2018г.
В законна сила на 7.2.2018г.
2 Гражданско дело No 149/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.А.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 16.1.2018г.
3 Гражданско дело No 165/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.П. Н.П.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.1.2018г.
В законна сила на 17.2.2018г.
4 Гражданско дело No 856/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Н.К.Н. К.Н.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.1.2018г.
В законна сила на 1.2.2018г.
5 Гражданско дело No 948/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.И. Я.И.Д.,
З.К.К.
Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 3.1.2018г.
6 Гражданско дело No 1003/2017 Облигационни искове от/срещу владелец Р.Г.С. ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 18.1.2018г.
В законна сила на 31.1.2018г.

 

Версия за печат