Главна » Граждански дела - декември 2017
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - декември 2017

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 179/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.П.С. Ч.В.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.12.2017г.
2 Гражданско дело No 2/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.И.И. ЕТ К.5.И.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.12.2017г.
3 Гражданско дело No 619/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.Н.И. Б.К.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.12.2017г.
4 Гражданско дело No 822/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД Д.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.12.2017г.
5 Гражданско дело No 254/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН НОВИ ИСКЪР Х.Д.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.12.2017г.
6 Гражданско дело No 294/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД АГРОТРИЛЕР ДЗЗД,
Е.Н.Ц.,
Т.К.Т.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.12.2017г.
7 Гражданско дело No 465/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Г. Г.В.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.12.2017г.
8 Гражданско дело No 509/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД Г.Е.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.12.2017г.
9 Гражданско дело No 690/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.И.Б. Н.В.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.12.2017г.
10 Гражданско дело No 721/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Н.Д.П. И.Б.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.12.2017г.
11 Гражданско дело No 724/2017 Искове за развод и недействителност на брака В.Л.М. В.В.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 11.12.2017г.
12 Гражданско дело No 791/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Е.Н.К. Б.К.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.12.2017г.
13 Гражданско дело No 795/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Д.В.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.12.2017г.
14 Гражданско дело No 815/2017 Искове за развод и недействителност на брака В.И.Е.А. К.К.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 20.12.2017г.
В законна сила на 20.12.2017г.
15 Гражданско дело No 856/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Н.К.Н. К.Н.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.12.2017г.
16 Гражданско дело No 862/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Г.Т.,
В.А.Т.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 1.12.2017г.
В законна сила на 1.12.2017г.

 

Версия за печат