Главна » Граждански дела - ноември 2017
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - ноември 2017

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 447/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.В.Г. Ц.А.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.11.2017г.
В законна сила на 29.11.2017г.
2 Гражданско дело No 275/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.В.М. И.Ц.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.11.2017г.
В законна сила на 14.11.2017г.
3 Гражданско дело No 347/2017 Делба Г.А.Н. А.А.С.,
Е.П.Ц.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.11.2017г.
4 Гражданско дело No 460/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.Д.Г. Ц.Г.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.11.2017г.
5 Гражданско дело No 499/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Д.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.11.2017г.
6 Гражданско дело No 501/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Н.Н.А. Г.Н.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.11.2017г.
В законна сила на 24.11.2017г.
7 Гражданско дело No 508/2017 Искове за трудово възнаграждение П.Ц.И. КООПЕРАЦИЯ "РПК НАПРЕД" Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.11.2017г.
8 Гражданско дело No 528/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Л.А.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.11.2017г.
9 Гражданско дело No 689/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Г.П. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2017г.
10 Гражданско дело No 714/2017 Облигационни искове от/срещу владелец Р.Г.С. ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 14.11.2017г.
В законна сила на 14.11.2017г.
11 Гражданско дело No 755/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Г.В.Я. В.Х.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2017г.
12 Гражданско дело No 886/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.В.А.,
Ц.А.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.11.2017г.
В законна сила на 28.11.2017г.
13 Гражданско дело No 888/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.А.М.,
Р.Д.М.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.11.2017г.
В законна сила на 7.11.2017г.

 

Версия за печат