Главна » Върнати след обжалване » Върнати след обжалване - октомври 2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВърнати след обжалване - октомври 2017 г.

№ по ред

Дата на връщ.

Изх. №

Дата

Инстанция

Вид дело

Номер/Година

1

5.10.2017

159

8.3.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

79/2016

2

6.10.2017

468

3.8.2017

Административен съд - Монтана

Гражданско дело

198/2016

3

10.10.2017

236

14.6.2016

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

123/2016

4

16.10.2017

499

15.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

170/2017

5

18.10.2017

447

27.7.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

739/2016

6

19.10.2017

504

18.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

122/2017

7

20.10.2017

470

4.8.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

9/2017

8

20.10.2017

477

9.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

128/2017

9

23.10.2017

452

27.7.2017

Административен съд - Монтана

АНД

182/2017

10

23.10.2017

513

21.8.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

631/2016

11

24.10.2017

385

27.6.2017

Окръжен съд - Монтана

НОХД

403/2016

12

26.10.2017

590

9.10.2017

Окръжен съд - Монтана

Гражданско дело

400/2017

13

27.10.2017

478

9.8.2017

Административен съд - Монтана

АНД

119/2017

 

Версия за печат