Главна » Граждански дела - октомври 2017
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - октомври 2017

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 192/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.Г.Г. Г.И.Г.,
И.М.Й.,
Р.Н.Б.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.10.2017г.
2 Гражданско дело No 448/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД С.М.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 4.10.2017г.
В законна сила на 12.10.2017г.
3 Гражданско дело No 701/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА А.Д.И. ОСЗ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.10.2017г.
4 Гражданско дело No 702/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Д.П.,
С.А.П.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.10.2017г.
В законна сила на 2.10.2017г.
5 Гражданско дело No 703/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Б.А.,
Е.С.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.10.2017г.
В законна сила на 2.10.2017г.
6 Гражданско дело No 715/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Б.Г.,
Й.Т.Г.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.10.2017г.
7 Гражданско дело No 861/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА А.И.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 10.10.2017г.
Версия за печат