Главна » Наказателни дела - септември 2017
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииНаказателни дела - септември 2017

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 НЧХД No 198/2017 Обида и квалифицирана обида Д.Д.Д. А.Г.Ц. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 21.9.2017г.
В законна сила на 21.9.2017г.
2 НОХД No 224/2017 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Г.Г.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 19.9.2017г.
Г.Г.Т.
В законна сила на 19.9.2017г.
3 НОХД No 225/2017 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА К.Г.Х. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Присъдаот 19.9.2017г.
К.Г.Х.
Мотивиот 20.9.2017г.
4 АНД No 237/2017 Общини Г.Г.Н. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 29.9.2017г.
5 АНД No 240/2017 КАТ К.И.М. РУ ВЪРШЕЦ Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 29.9.2017г.
6 НОХД No 327/2017 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Б.Л.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 21.9.2017г.
Б.Л.Д.
В законна сила на 21.9.2017г.
7 АНД No 330/2017 КАТ В.П.П. РУ БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 5.9.2017г.
8 НОХД No 343/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА А.И.В. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Споразумениеот 8.9.2017г.
А.И.В.
В законна сила на 8.9.2017г.
9 НОХД No 350/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Х.Д.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 15.9.2017г.
Х.Д.Н.
В законна сила на 15.9.2017г.
10 НОХД No 351/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА А.К.Р. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 15.9.2017г.
А.К.Р.
В законна сила на 15.9.2017г.
11 НОХД No 352/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА Г.Р.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Споразумениеот 15.9.2017г.
Г.Р.С.
В законна сила на 15.9.2017г.
12 АНД No 358/2017 Производство по УБДХ РУ ВЪРШЕЦ Х.Д.Я. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.9.2017г.
Х.Д.Я.
В законна сила на 21.9.2017г.
13 АНД No 365/2017 Производство по УБДХ РУ ВЪРШЕЦ Б.М.И. Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Решениеот 27.9.2017г.
Б.М.И.
Мотиви от 27.9.2017г.
В законна сила на 29.9.2017г.

 

Версия за печат