Главна » Граждански дела - август 2017
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - август 2017

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 402/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.В.Л. С.С.В.,
Ц.А.Г.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.8.2017г.
2 Гражданско дело No 814/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД ГАМИ 1 ЕООД,
Г.И.Б.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.8.2017г.
3 Гражданско дело No 202/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИТ 2002 ООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.8.2017г.
4 Гражданско дело No 203/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИТ 2002 ООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.8.2017г.
5 Гражданско дело No 217/2017 Искове за развод и недействителност на брака И.Г.И. Б.Н.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.8.2017г.
6 Гражданско дело No 278/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД А.Д.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 10.8.2017г.
7 Гражданско дело No 339/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Т.Т.Т. Н.К.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.8.2017г.
8 Гражданско дело No 357/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗЕМЯ 2010 ЕООД И.Д.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.8.2017г.
9 Гражданско дело No 358/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗЕМЯ 2010 ЕООД С.И.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.8.2017г.
В законна сила на 25.8.2017г.
10 Гражданско дело No 359/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗЕМЯ 2010 ЕООД Н.И.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.8.2017г.
В законна сила на 17.8.2017г.
11 Гражданско дело No 386/2017 Искове по СК - издръжка, изменение А.А.Г. Х.Д.Г.,
ДСП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.8.2017г.
В законна сила на 25.8.2017г.
12 Гражданско дело No 464/2017 Искове за трудово възнаграждение П.Х.П. ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 14.8.2017г.
В законна сила на 24.8.2017г.
13 Гражданско дело No 498/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.П.Г.,
Т.П.Г.
С.И.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.8.2017г.
В законна сила на 18.8.2017г.
14 Гражданско дело No 555/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.П.В.,
В.В.В.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.8.2017г.

 

Версия за печат