Главна » Граждански дела - юли 2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - юли 2017 г.

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до 21.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 638/2016 Искове по ЗУЕС В.Г.Г. ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БЛ 26 ВХ Б В ЖК ИЗГРЕВ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 21.7.2017г.
2 Гражданско дело No 788/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Б.И.И.,
В.К.И.,
Д.К.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.7.2017г.
3 Гражданско дело No 100/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В И К ЕАД И.Я.Р.,
М.И.Р.,
А.И.Р.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.7.2017г.
4 Гражданско дело No 222/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.В.К. Д.С.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.7.2017г.
5 Гражданско дело No 276/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.В.Д. Н.К.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 7.7.2017г.
6 Гражданско дело No 336/2017 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Г.Й.Х. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,
Е.Й.Г.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.7.2017г.
7 Гражданско дело No 355/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Б.Г.,
Г.В.Г.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.7.2017г.
В законна сила на 7.7.2017г.
8 Гражданско дело No 459/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.И.,
Т.Б.В.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 7.7.2017г.
В законна сила на 7.7.2017г.
9 Гражданско дело No 502/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ФОРИ ЕООД ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 19.7.2017г.

 

Версия за печат