Главна » Доклади и обяви » ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                На 01.06.2017 година за втори 5 – годишен мандат за Административен ръководител – председател на Районен съд град Берковица в присъствието на председателя на ВКС г-н Лозан Панов, председателя на Окръжен съд град Монтана – Милена Бранкова, както и зам.- председателя Аделина Троева встъпи в длъжност съдия Юлита Георгиева. Тя бе избрана единодушно с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 12 гласа „за“ и 0 „против“ на проведен на 23.05.2017 г. конкурс за избор на Административен ръководител на Районен съд Берковица.

                В представената пред ВСС Концепция за стратегическо управление на съда тя поставя приоритети, с които Районен съд – Берковица да се утвърди като справедлива и ефективно работеща институция; постигане на по-бързо и качествено правосъдие; повишаване ефективността на правораздавателната дейност и на предлаганите административни услуги; подобряване на материално-техническата база; прозрачност и публичност на извършваната дейност; кадрова обезпеченост; повишаване на общественото доверие и ефективно управление на бюджета на съда.

Версия за печат