Главна » Граждански дела - май 2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - май 2017 г.

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 29.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 53/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ ПЕТЪР ГЕЛОВ 007 ЕООД Н.К.К.С.,
Т.К.К.К.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.5.2017г.
2 Гражданско дело No 292/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.П.П. Л.М.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 23.5.2017г.
3 Гражданско дело No 454/2016 Облигационни искове между съсобственици Т.М.И.,
М.И.Ц.
Д.П.Й.,
М.И.Й.,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.5.2017г.
4 Гражданско дело No 542/2016 Делба С.Б.Г. П.Е.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.5.2017г.
5 Гражданско дело No 663/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД И.А.П.,
А.П.П.,
Ж.П.С.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.5.2017г.
6 Гражданско дело No 1/2017 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен СД ИВПОЛ ГЕОРГИЕВИ И СИЕ КАСТЕЛ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.5.2017г.
7 Гражданско дело No 15/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Т.И. Г.Н.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 29.5.2017г.
8 Гражданско дело No 77/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.П.К. Д.С.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.5.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
9 Гражданско дело No 272/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Б.П.Б. Р.С.Й. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.5.2017г.
10 Гражданско дело No 277/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРГО ПАРТНЕР ЕООД ЕЛЕКТРОСТАРТ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 17.5.2017г.
11 Гражданско дело No 302/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Н.С.,
М.В.С.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 26.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
12 Гражданско дело No 327/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Е.Й.Й. ОФК КОМ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 25.5.2017г.
13 Гражданско дело No 334/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.М.А.,
Т.И.А.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.

 

Версия за печат