Главна » Доклади и обяви » „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализации„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.

            На 24.04.2017 г. за пореден път се проведе „Ден на отворените врати“ в Районен съд град Берковица. Инициативата е на Висш съдебен съвет във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му и с цел спомагане повишаването на правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система. Обществеността в град Берковица беше информирана за мероприятието чрез публикация в интернет страницата на съда, също така бяха поканени ученици от средните училища в града. Районен съд Берковица бе посетен от групи ученици от Лесотехническа професионална гимназия и Гимназия „Д – р Иван Панов“.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.

            Председателят на съда – Юлита Георгиева, районен съдия Елеонора Филипова и прокурор Виктор Давидов, запознаха подробно присъстващите ученици с обстоятелствата, при които се образуват наказателни и граждански дела, както и с основните етапи на работа при тях. Изтъкнати бяха и опасностите и злодеянията, от които трябва да се пазят младежите в периода на своето израстване. С всяка група ученици с голяма доза забавление беше и симулиран съдебен процес, като гостите влязоха в ролята на съдия, прокурор, адвокат, съдебни заседатели, свидетели.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.

            След приключване на симулативния процес Председателят на Районен съд Берковица г-жа Юлита Георгиева изказа благодарност на ръководствата, учителите и учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов“ и Лесотехническа професионална гимназия, за дейното участие в проведената Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и връчи благодарствени писма. На учениците бяха раздадени удостоверения за участието им в образователната програма.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 24 АПРИЛ 2017 г.

            Денят на отворените врати премина в приятна атмосфера и интерес от страна на гостите, които научиха нови неща за съда и съдебната система в България, като цяло.
Версия за печат