Главна » Доклади и обяви » ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                Съгласно Решение на  Пленума на ВСС по протокол № 6 от 16.02.2017 г.  на основание чл. 30, ал.2, т. 8 от ЗСВ е съкратена 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Районен съд град Берковица. В тази връзка считано от 06.03.2017 г. съгласно Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 8 от 21.02.2017г. на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Калин Тодоров – съдия в Районен съд Берковица е преназначен на длъжност „съдия“ в Районен съд град Враца.

Версия за печат