Главна » Граждански дела - март 2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - март 2017 г.

Районен съд - Берковица
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 32/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ И.Г.М.,
Л.Б.Д.
Д.П.Д.,
Т.Д.П.,
П.Д.П.,
П.Л.П.,
КО И ДО ЕООД - ВЪРШЕЦ,
С.Г.П.
Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 15.3.2017г.
2 Гражданско дело No 115/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Ю.П.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 2.3.2017г.
3 Гражданско дело No 166/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ П.Ц.П.З. Н.Л.Н. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 23.3.2017г.
4 Гражданско дело No 259/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Х.Г.Д. П.Б.З.,
Ф.Б.З.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 28.3.2017г.
5 Гражданско дело No 292/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.П.П. Л.М.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 31.3.2017г.
6 Гражданско дело No 325/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.И.Т.,
Й.И.М.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 17.3.2017г.
7 Гражданско дело No 390/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.С.Г. Б.А.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.3.2017г.
В законна сила от 29.3.2017г.
8 Гражданско дело No 443/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Н.Ц.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 27.3.2017г.
9 Гражданско дело No 499/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Я.П.,
С.И.П.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 15.3.2017г.
В законна сила от 15.3.2017г.
10 Гражданско дело No 517/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.Е.К. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 8.3.2017г.
11 Гражданско дело No 609/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Б.К.Я. КАДИЕВ И КАДИЕВ АД Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 13.3.2017г.
В законна сила от 22.3.2017г.
12 Гражданско дело No 625/2016 Искове за трудово възнаграждение В.П.М. ОУ Г.С.РАКОВСКИ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 16.3.2017г.
В законна сила от 23.3.2017г.
13 Гражданско дело No 627/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.М.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 6.3.2017г.
14 Гражданско дело No 631/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Б.И. М.В.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 13.3.2017г.
15 Гражданско дело No 642/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Б.Ц.Ц. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 22.3.2017г.
16 Гражданско дело No 661/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Г.П.П. К.И.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 23.3.2017г.
В законна сила от 30.3.2017г.
17 Гражданско дело No 48/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПЕТРОЛ КОНСУЛТ ЕООД ПГСАГ ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 2.3.2017г.
В законна сила от 15.3.2017г.
18 Гражданско дело No 83/2017 Искове за развод и недействителност на брака Р.Т.Л. В.П.Т.Л. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 20.3.2017г.
В законна сила от 20.3.2017г.

 

Версия за печат